October 03 2016

knarrenhof-stichting-knarrenhof-nederlandWoonplan voor jongeren met een beperking in Helden

Het Dörper Overleg wil graag van jongeren en jong volwassenen met een beperking of ouders/begeleiders in Helden en Panningen de woonbehoefte weten voor een kleinere woning in een woonhofje met professionele zorg en buurthulp. Wie op de wachtlijst voor de Groenling staat moet zich al zeker melden. Maar ook degenen die bij Wonen Limburg, Daelzicht, Dichterbij, PSW of andere zorginstellingen op een wachtlijst staan. Zoek je die knusse en betaalbare woning meldt dit dan z.s.m. via info@dorperoverleg.nl . Alle aanmeldingen worden in het kader van de wet op de privacy discreet geïnventariseerd. Begin november belegt het Dörper Overleg een bijeenkomst. Wonen Limburg is heel benieuwd naar de uitkomsten.

Het Dörper Overleg kent het verborgen probleem van de wachtlijsten voor een woning met zorg en wil aan de hand van een woonbehoefte meedenken om een zogenaamde ‘Knarrenhof’ te realiseren op het terrein van de huidige basisschool de Fontein aan de Lambertusstraat in Helden. Een ‘Knarrenhof’ is een sociale woonvorm als een begijnhof met een mooie binnentuin als trefpunt. Een dergelijke woonvorm geeft zelfstandigheid, verbondenheid, geborgenheid en veiligheid. Meer weten over een Knarrenhof ? www.knarrenhof.nl .

foto Bron: Stichting Knarrenhof Nederland

Laat een bericht achter