August 09 2017

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Beste medestrijders in de duurzaamheid,

Het bestuur van de Coöperatie Gloei U.A. nodigt alle leden uit
tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op dinsdag
12 september. De ALV start om 19.00 uur in het Huis van de
Gemeente aan het Wilhelminaplein in Panningen.

Denk mee, doe mee!
Het is van groot belang om met zoveel mogelijk leden van gedachten te
wisselen over de toekomst van Gloei. er is veel werk verzet om werkwijze,
focus en ambitie voor de komende 2 jaar verder te brengen. Het is vooral
ook belangrijk om samen op te trekken naar een goede toekomst. Daarom
doen wij de oproep aan alle leden om hun stem te laten horen.
De vergaderstukken en agenda voor deze ALV worden circa twee weken
voor de vergadering per mail toegestuurd. Aan de orde komen de notulen
van de ALV van 14 maart 2017, de jaarrapporten 2014, 2015 en 2016 ter
vaststelling onder voorwaarden, het missie/visie-beleidsdocument
omvattende het verslag van feitelijke bevindingen met het voorstel tot een
nieuwe werkwijze, de ambities en de financiering van Gloei en de mutaties
in het bestuur.

Mocht je verhinderd zijn voor deze Algemene Ledenvergadering,
dan graag afmelden via info@gloeipeelenmaas.nl

Met vriendelijke groeten,
Peter Klaasen
Jules Hinssen
Piet den Mulder
Theo Peeters

Laat een bericht achter