August 09 2017

Werkgroep Armoedebestrijding: een oproep

Op uitnodiging van Maikel Swinkels, projectleider van de werkgroep Armoedebestrijding, nodigen we jullie van harte uit voor een eerste, oriënterende bijeenkomst met als onderwerp Stille Armoede.

Ook in Peel en Maas bestaat armoede. Er zijn verschillende initiatieven en regelingen voor mensen die leven op of onder de armoedegrens. Een probleem op gebied van armoede is de stille armoede. De vraag is welke groepen mensen dit betreft, hoe deze mensen opgespoord kunnen worden en welke hulp zij nodig hebben. Bekend is dat er ok armoede is onder groepen als onder andere ouderen, kleine MKB-ers en statushouders.

De onderzoeksvraag is waar de stille armoede zich bevindt, hoe je deze opspoort en hoe je deze mensen kunt bereiken. De vervolgvraag is welke hulp deze mensen nodig hebben.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 augustus om 19.00 uur op het kantoor van Gloei, Industrieterrein 40 in Panningen.

Ken je iemand die een bijdrage kan en wil leveren in deze werkgroep of wil je meer informatie, stuur dan een bericht naar communicatie@gloeipeelenmaas.nl

Laat een bericht achter