Agenda

Agenda Gloei leden

 

22 augustus     Werkgroep Armoedebestrijding: oproep

25 augustus      Gloei Summer BBQ

12 september       Algemene Leden Vergadering

Gloei bbq

 

Interessante data

16 september Wind op Land-event, Nijmegen
De provinciale Natuur en Milieufederaties en stichting Natuur & Milieu voeren momenteel een studie uit over draagvlak en participatie voor windenergie op land. Onderdeel van de studie zijn zes concrete windenergie projecten, overleg met diverse stakeholders om te komen tot een Green Deal en tot een betere weging van natuurbelangen bij windenergie.