May 15 2017

Denk mee! Doe mee!

Denk mee! Doe mee! Ga met elkaar en het bestuur in discussie om samen de toekomst vorm te geven. Om een goed beeld te krijgen vragen we alle Gloeileden een tevredenheidsonderzoek in te vullen. De resultaten worden besproken tijdens de ledenbijeenkomst op 12 juni.Het tevredenheidsonderzoek bestaat uit gesloten en open vragen over een aantal standaard onderwerpen.

Het doel van dit leden-tevredenheidsonderzoek is om de beleving van de Gloei-leden te onderzoeken. Door middel van dit leden tevredenheidsonderzoek willen we graag meer zicht krijgen op o.a.:
• Wat er leeft bij de leden,
• Kennen de leden elkaar voldoende; hoe dit eventueel verbeteren.
• Kennen en ondersteunen de leden de voorgestelde visie, missie, kernwaarden,
prioritering voor de korte termijn.
• Zijn bestaande projecten bij de leden voldoende bekend
• Aan welke projecten wil men een bijdrage leveren en zo ja welke.
• Hebben de leden binding met de cultuur van de Gloei organisatie.

Ledenbijeenkomst
Locatie: Huis van de Gemeente aan het Wilhelminaplein 1 te Panningen
Datum: 12 juni 2017
Tijd: 19.00-21.00 uur
Inleveren enquête: graag vóór 18 mei via info@gloeipeelenmaas.nl

Leden kunnen de enquête opvragen bij info@gloeipeelenmaas.nl of vinden als bijlage bij de per mail verstuurde mail

De agenda en de notulen van de ledenbijeenkomst op 18 april worden eind mei verstuurd.

Diegenen die zelf een pitch wil geven over een (nieuw te vormen) werkgroep kan zich melden bij info@gloeipeeelenmaas.nl

Grijp deze kans tijdens de ledenbijeenkomst om jouw mening te geven en vragen te stellen.

Een bevestiging van deelname is fijn, zodat we hier rekening mee kunnen houden. Melden
kan via info@gloeipeelenmaas.nl

Namens de Coöperatie Gloei,
Peter Klaasen
Jules Hinssen
Piet den Mulder
Theo Peeters

Laat een bericht achter