June 21 2016

Hospice Plattelandshoés krijgt lening van de gemeente

Plattelandhoés

Stichting Het Plattelandshoés heeft een lening van 223.00 euro met een looptijd van 20 jaar van de gemeente Peel en Maas gekregen voor de vestiging van een Hospice. Voor de vestiging in de voormalige basisschool Panningen Noord is het noodzakelijk om het pand in eigendom te krijgen. De lening ter hoogte van 223.000 euro is gelijk aan de aankoopsom met bijbehorende kosten.

Naast de geldlening van de gemeente zal 60 procent van de financiering door de Rabobank geleverd worden en de resterende 20 procent wordt gefinancierd met eigen vermogen van derden. Als zekerheid hebben de gemeente voor 20 procent en de Rabobank voor 60 procent het recht van 1e hypotheek.

Unieke combinatie van zorg

Het Plattelandslandhoés komt tegemoet aan de behoefte aan palliatieve, respijt- en overbruggingszorg voor mensen in kwetsbare situaties en ontzorging voor mantelzorgers in de gemeenten Peel en Maas en Leudal. De stichting kan rekenen op de inzet van veel vrijwilligers waarvan er zo’n 150 nodig zijn. Daarnaast heeft de stichting een intentieverklaring met de zorgorganisatie Proteion voor de invulling van de professionele zorg, zoals het regelen van de zorginkoop. Een knelpunt is nog de medewerking en subsidiëring door de gemeente Leudal. Met deze gemeente moeten nog afspraken gemaakt worden.

Laat een bericht achter