September 04 2016

Meedenken over de nieuwe samenleving

GloeiHub
De Coöperatie Gloei start in september met een maandelijkse GloeiHub. Een ontmoetingsplek waar creatieve mensen, vrijdenkers, dwarsdenkers en dromers hun ideeën over een betere wereld delen. Wij geloven dat een betere wereld zich ontwikkeld door samen innovatief te werken aan een gemeenschappelijk doel, een meer sociale en duurzame samenleving. Elke maand wordt een ander thema gekozen die past in de actualiteit of aangedragen wordt door de bezoekers. De bedoeling is dat de GloeiHubs inspireren, verbinden en initiatiefnemers te helpen bij de volgende stap naar de realisering van plannen. Het is de gelegenheid om partijen bij elkaar te brengen, de krachten te bundelen en samen na te denken over de toekomst van Peel en Maas.

Kerk Beringe
Startbijeenkomst
De eerste Gloeihub heeft als thema ‘Nieuwe toekomst voor kerkgebouwen in Peel en Maas’. De Dorpscoöperatie Beringe nodigt iedereen uit om mee te discussiëren over het duurzaam verbouwen van kerken in Peel en Maas. Wie mee wil denken, kan zich aanmelden via info@gloeipeelenmaas.nl onder vermelding van ‘Toekomst kerkgebouwen’.
Aanmelding is niet verplicht. Entree is gratis.
Datum/Tijd: 29 september, 19.00-21.00 uur
Locatie: Gloei
Industrieterrein 4 in Panningen

 

Wie graag een idee of een onderwerp ter sprake wil brengen in een GLoeiHub kan zich aanmelden via info@gloeipeelenmaas.nl onder vermelding van ‘GloeiHub’.

Laat een bericht achter