Over ons

 

WAT IS GLOEI?

Als netwerkorganisatie kan Gloei projecten aanjagen, begeleiden en ondersteunen. Daarnaast is ze mediator en verbinder van concrete en innovatieve duurzaamheidsprojecten. GLOEI is een initiatief dat vanuit onderop, vanuit de samenleving van Peel en Maas zélf is ontstaan. De coöperatie draagt bij aan een betere lokale economie en sociale cohesie, verbetert de leefbaarheid en helpt zelfsturing concreet te maken door ontwikkelingen in de samenleving op te pakken die de beweging van A naar Anders mogelijk maken.

Het unieke van Gloei is de verbinding tussen burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, onderwijs en overheid

Niet alleen euro’s dragen bij aan het bruto nationaal geluk

De werkgroep Gloei MENS ontwikkelt de sociale kant van GLOEI en is een sociale katalysator voor meedoen en ertoe doen in werk, leven en de maatschappij. Doel van MENS is om op creatieve manieren koppelingen te leggen tussen mensen en werk in de breedste zin van het woord. Denk daarbij bv. aan betaald werk, vrijwilligerswerk, maar ook klusjes doen voor verenigingen of particulieren, mantelzorg en stageplekken.  werkgevers, overheden, scholen en mensen in een uitkeringssituatie of die uit het arbeidsproces dreigen te vallen krijgen weer nieuwe toekomstperspectieven zien. De werkgroep doet dit door onder andere:

  • (niet voor de hand liggende) verbindingen tot stand te brengen,
  • aanjagen van de sociale kant van duurzaamheid,
  • sociale duurzaamheidsprojecten ondersteunen.

In de discussie over de duurzaamheid richt Gloei zich niet alleen op de energietransitie, maar ook op sociale innovatie. De werkgroep Basisinkomen is daarvan een voorbeeld. Op het moment onderzoeken ze de mogelijkheden van een lokale munt en een basisinkomen in de gemeente Peel en Maas. Uit de werkgroep ecologische moestuinen is in juni de stichting ’Eetbaar Peel en Maas’ ontstaan. De stichting wil de kennis over gezonde en natuurlijke voeding verspreiden. Niet alleen door het geven van informatie via workshops, lezingen en artikelen. De kennis wordt in de praktijk overgedragen aan de buurtbewoners waar de ecologische buurtmoestuinen ontstaan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met GLOEI TV. Deze laatste tak van GLOEI maakt eigen reportages en documentaires om via visuele media informatie te geven over duurzaamheid en de projecten van Gloei aan een breed publiek.

Andere domeinen waarin Gloei actief is zijn bijvoorbeeld duurzame energie, afvalloze regio, sport, onderwijs, duurzaam wonen (zoals in Giel Peetershof) en agrarische ontwikkeling.

Samen kennis delen

Gloeileden zijn frisdenkers en dwarskijkers die kansen benutten door als gelijkwaardige partners professioneel samen te werken. Doen in plaats van praten. GLOEI zorgt ervoor dat zelfsturing flinke stappen vooruit maakt en helpt zowel de bevolking als de overheid met ondersteuning en advies.  De coöperatie ondersteunt projecten die zonder de inspanningen van GLOEI moeilijk (of niet) van de grond komen. De coöperatie brengt de belanghebbenden bij elkaar en zorgt zo voor draagvlak.

WIE IS GLOEI?

GLOEI bestaat uit mensen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, ondernemers, overheid en betrokken burgers. Zij nemen in verschillende samenstellingen deel aan werkgroepen of nemen een andere taak op zich.

 

Bestuur:

Tijdens de ALV in december 2017 is een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit:

  • Arno Joosten (voorzitter)
  • Peter Klaasen (secretaris)
  • Danny Lemmen (penningmeester)

info@gloeipeelenmaas.nl
www.gloeipeelenmaas.nl