June 17 2016

Van Happen start bouw nieuwe locatie op SIF-terrein

Van Happen 170616 overdracht 4 Van Happen 170616 overdracht 2  Van Happen 170616 overdracht 5

Afvalbedrijf Van Happen in Panningen en de gemeente Peel en Maas hebben vrijdag 10 juni de leveringsakte van de grondruil getekend. Van Happen is nu eigenaar is van een gedeelte van het Sif-terrein.  Het bedrijf beschikt al over een onherroepelijke omgevingsvergunning en start deze week met de bouwactiviteiten op het Sif-terrein. Het bedrijf gaat er bedrijfs-, bouw- en sloopafval verzamelen en sorteren voor verdere verwerking. Er wordt geen huishoudelijk afval verwerkt. Op het terrein komt een moderne overslaghal, een kleine werkplaats en kantoor omringd door een verhard terrein.

In ruil voor de grond achter het SIF-terrein is de gemeente nu eigenaar van de Van Happen locatie aan de Beekstraat. Het afvalbedrijf blijft wel nog maximaal één jaar gebruik maken van deze locatie. Daarna moet de grond en het grondwater gesaneerd en de grond schoon opgeleverd worden aan de gemeente. De gemeente gaat zich beraden over de herontwikkeling/invulling van de locatie Beekstraat.

Voor Van Happen Containers is de nieuwbouw op het SIF-terrein een duurzame kans om een moderne op- en overslaglocatie te bouwen. Het industrieterrein ligt centraal in Noord-Limburg en is goed bereikbaar aan een doorgaande rondweg.

Op deze nieuwe locatie, waar meerdere bedrijven geclusterd zijn, zal geen sprake zijn van overlast voor omwonenden. Van Happen Containers investeert niet alleen in deze locatie maar ook in een modern en jong wagenpark. Met deze inspanningen wil de afvalinzamelaar laten zien betrokken te zijn bij haar omgeving en een goede buur te willen zijn. En dat is wél een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Van Happen deed in maart 2014 bij de provincie een aanvraag voor verplaatsing van het bedrijf naar het terrein van de voormalige SIF-fabriek. Daar was een nieuwe omgevingsvergunning voor nodig en was een grondruil met de gemeente noodzakelijk. De overeenkomst van de grondruil werd op 31 maart 2015 ondertekend. Tot die tijd gold een gedoogconstructie die verlengd is tot 15 april van dit jaar. Van Happen, buurtbewoners en de gemeente willen de gedoogbeschikking verlengen tot en met 31 januari volgend jaar. Naar alle waarschijnlijkheid is Van Happen Containers rond die tijd feitelijk verplaatst.

Bezwaren huidige locatie
Omwonenden van het bedrijf op de huidige locatie aan de Beekstraat hebben veel klachten geuit in de afgelopen jaren. Het bedrijf heeft met de buurtbewoners afspraken gemaakt en zijn tevreden over hoe deze nu worden nagekomen. Zowel de omwonenden als Van Happen hebben aangegeven dat de gekozen insteek heeft geleid tot positieve ontwikkelingen: de overlast is aanzienlijk afgenomen en er wordt beter gecommuniceerd. Beide partijen hebben daarom de wens geuit om door te gaan op de ingeslagen weg en de gedoogbeschikking te verlengen tot en met 31 januari.

Foto’s: Hilde Schiphouwer

Laat een bericht achter